Redukční řezy

Jedná se o  více druhů řezů jejichž výsledkem je redukce velikosti koruny stromu. Jsou to speciální řezy prováděné zejména z objektivních důvodů omezení velikosti koruny směrem k překážce (dům, nadzemní vodiče el. vedení apod.), zvýšení stability stromu (zmenšení náporové plochy větru, posunutí těžiště, odlehčení části koruny), symetrizace koruny aj.

Redukce koruny nesmí být příliš radikální a musí zohledňovat možnosti daného stromu na dané stanovišti a jeho aktuální vitalitu. Tento řez je vhodné rozložit do několika let. Redukční řez zachovává v maximální míře přirozený habitus a integritu koruny. Zvláštní kategorií redukčních řezů jsou řezy prosvětlovací, symetrizační, stabilizační apod. 

Řez je možné provádět v průběhu celého roku neboť řeší na první pohled patrné nedostatky.  

Fotogalerie

Cenovou nabídku zpracujeme zdarma na základě osobního setkání pod stromem, popřípadě

na základě zaslaných fotografií. Pro prvotní kontakt můžete vyplnit fornulář - vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.